Filer

När du hittat det program som du vill aktivera släpp Alt-tangenten. I Windows 98 finns ett program som heter msconfig.exe under systemkatalogen. Med det kan man ändra allt som startar upp automatiskt, vare sig det ligger i registret vcomp120.dll eller autostart. Placeringen av de olika fönstren går att ändra utan att behöva avsluta Windows. Börja med att avmarkera "Spara ändringar vid stängning" som finns under menyn "Alternativ" i Programhanteraren. Då sparas inte Programhanterarens utseende varje gång Windows avslutas. Sedan kan man arrangera fönstrens placering och storlek efter önskemål.

När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år.

  • Redigera värdet som talar om för datorn hur lång tid det tar att avsluta.
  • Du riskerar också att Försäkringskassan kräver tillbaka din sjukersättning.
  • Jag har gjort precis vad du vill göra och jag löste det genom 2 exe-filer.

Har du massa filtyper i "Öppna med..." - rutan som du inte kommer att använda kan du gå till ex vis "Utforskaren". Under Visamenyn välj "Mappalternativ" och "Filtyper". Markera de du vill ta bort och klicka därefter på knappen "Ta bort".

Kör En Aktuell Version Av Windows 10

Det förutsätter att du redan då hade tillräckligt höga skäliga merkostnader för att ha rätt till ersättning. Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om merkostnadsersättning för vuxna. Om du studerar blir hela din ersättning vilande oavsett om du studerar på heltid eller deltid. Din sjukersättning kan vara vilande i högst två år. När du studerar kan du söka studiemedel eller annat studiestöd från CSN. När du har haft sjukersättning i minst ett år kan den vara vilande under tiden du studerar.

Informationssäkerhetsöversikt 3

Precis som tidigare krävs det ett tpm 1.2-kort i datorn alternativt att vi via grupprinciper ställer in så att vi kan tillåta bitlocker även med enbart en usb-pinne. Absolut nödvändigt för att kunna säkerställa en bra uppsättning regler är att man kan köra i loggningsläge. Det innebär att reglerna används men att det endast loggas vilken kod som vid ett givet tillfälle har tillåtits respektive vilken kod som har stoppats. Rekommenderat är att först köra i loggningsläge för att säkerställa att inget viktigt stoppas. Förhandsvisning av infekterade dokument är ett av attacksätten. Stäng av förhandsvisning i Utforskaren genom att öppna Utforskaren och kontrollera att varken Förhandsvisningsfönstret eller Informationsfönstret är aktivt . Öppna sedan Mappalternativ och kryssa i Visa alltid ikoner, aldrig miniatyrer (grön markering).

Ta bort bocken vid "Logga in på nätverket" och att endast TCP/IP i rutan nertill är förbockat. Man kan också prova att skriva at&f1 i init-strängen, som kan ge en både snabbare och tystare uppkoppling. I mappen Temporära Internetfiler finns flera undermappar med konstiga namn och med en mängd filer som är tämligen överflödiga och tar upp avsevärt utrymme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *